Hội Nghề cá Việt Nam kết nạp hội viên tập thể mới

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 22/4/2016, Hội Nghề cá Việt Nam đã có Quyết định số 13/QĐ-HNC về việc công nhận Công ty TNHH Giải pháp Chất lượng GQS là đơn vị hội viên tập thể.

Công ty TNHH Giải pháp chất lượng GQS được thành lập năm 2013, có trụ sở chính đặt tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng hệ thống chất lượng, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống nước cấp, bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, sản xuất giống thủy sản với số vốn điều lệ là 9 tỷ đồng…

Là hội viên tập thể của Hội Nghề cá Việt Nam, Công ty TNHH Giải pháp chất lượng GQS được hưởng các quyền lợi, có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Điều lệ Hội và các quy định khác của Hội Nghề cá Việt Nam. Việc trở thành thành viên của Hội Nghề cá Việt Nam giúp Công ty có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, trao đổi, chia sẻ thêm những hoạt động chuyên ngành, đóng góp chung vào sự phát triển của Công ty.

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!