Hội Nghề cá Việt Nam: Tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Chưa có đánh giá về bài viết

Đại hội diễn ra từ ngày 25 – 27/9/2014 tại Hà Nội, ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam đã tham dự và có nhiều hoạt động đóng góp vào sự phát triển của Hội.

Tham dự Đại hội lần này, Hội Nghề cá Việt Nam quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đại hội, Hội sẽ thực hiện các chương trình với nội dung tuyên truyền cho ngư dân, hội viên đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế… Bên cạnh đó, Hội sẽ hoàn thiện cơ chế, bám sát thực tiễn hoạt động của hội viên, ứng dụng các mô hình sản xuất hiệu quả vào thực tế, đáp ứng được nguyện vọng của hội viên… Sau Đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chương trình hoạt động của Hội sẽ được triển khai sâu rộng tới các Tỉnh hội. Cũng tại Đại hội lần này, Hội đã kiến nghị một số giải pháp liên quan đến tiếp cận tín dụng của ngư dân, chính sách đầu tư và bảo hiểm rủi ro cho ngư dân.

Hội sẽ kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản các nội dung như: Có cơ chế chính sách kịp thời, phù hợp với đặc thù nghề cá, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh với các chính sách tín dụng, đầu tư tiêu thụ sản phẩm…

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!