Hội Nghề cá Việt Nam: Thực hiện kế hoạch tháo gỡ “thẻ vàng” EC của Bộ NN&PTNT

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 14/2/2023, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam có Công văn số 08/HNC-VP gửi Hội Thủy sản, Hội Nghề cá các tỉnh, thành ven biển, các Văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hội về việc triển khai thực hiện kế hoạch tháo gỡ “thẻ vàng” EC của Bộ NN&PTNT.

Theo nội dung Công văn, thực hiện những khuyến nghị của EC, Bộ NN&PTNT đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục thực hiện tháo gỡ “thẻ vàng” của EC với các nội dung: 

– Trình Chính phủ ban hành Nghị định 26 và Nghị định 42 sửa đổi.

– Về quản lý tàu cá: Thống kê phân loại toàn bộ tàu cá hiện có, hoàn thành đăng ký, đánh dấu, cấp phép tàu cá, lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá, giám sát 24/7 toàn bộ tàu cá khi hoạt động trên biển; giám sát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn biên phòng; xây dựng cơ chế kiểm soát di chuyển ngoại tỉnh; cập nhật đầy đủ, thường xuyên dữ liệu trên hệ thống Vnfishbase.

Tuyên truyền cho bà con ngư dân chống khai thác IUU. Ảnh: Hà Phương

– Ngăn chặn hiệu quả, chấm dứt tàu cá vi phạm khai thác IUU ở nước ngoài: Phối hợp các lực lượng thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 100% tàu cá vi phạm; xác minh, xử lý 100% tàu cá không duy trì kết nối VMS; điều tra, xử lý 100% tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; xử phạt 100% trường hợp vi phạm khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài và đưa thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; cập nhật 100% kết quả xử lý vi phạm hành chính trên hệ thống phần mềm.

– Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác: Thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đúng quy định; 100% lô hàng xuất khẩu đi EU cần truy xuất nguồn gốc có hồ sơ theo quy định; thống kê, phân loại các điểm lên cá hiện có; giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ tại địa phương; 100% tàu cá từ 15 m trở lên phải vào cảng chỉ định bốc dỡ sản phẩm; thuyền trưởng phải báo và nộp nhật ký khai thác.

– Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho ngư dân, cán bộ địa phương, cơ sở; bố trí nguồn lực để thực thi pháp luật.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ NN&PTNT, Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu các Hội Thủy sản, Hội Nghề cá các tỉnh, thành phố ven biển, các Văn phòng đại diện, các hội viên và các đơn vị trực thuộc Hội thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các khuyến nghị của EC và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ NN&PTNT đến hội viên và ngư dân, động viên các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” EC của Bộ NN&PTNT đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động với phương châm “đến từng thuyền, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động”.     

–  Phối hợp với cơ quan quản lý thủy sản và chính quyền các địa phương ven biển theo dõi công tác triển khai thực hiện chống khai thác IUU. Yêu cầu hội viên và ngư dân tuân thủ các biện pháp quản lý bắt buộc theo đúng các quy định của pháp luật, không vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái phép, thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và xử lý vi phạm của tàu cá.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương xây dựng cơ cấu các nghề khai thác hợp lý, đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng; củng cố bộ máy quản lý cảng cá và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

– Tập hợp những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong tham gia thực hiện các quy định về chống khai thác IUU và tháo gỡ “thẻ vàng” EC; kiến nghị đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, vướng mắc. Báo cáo gửi về Văn phòng Hội Nghề cá Việt Nam (ĐT: 0243.7.717.739, Email: hoinghecavn@gmail.com) để tổng hợp đề xuất với các cơ quan Nhà nước.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!