Hội Nghề cá Việt Nam: Tinh gọn tổ chức theo hướng chuyên sâu

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Sáng 7/3/2023, Ban Thường vụ Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức họp lần thứ nhất để bàn về các hoạt động của Hội trong thời gian tới, cũng như tổ chức lại bộ máy để hoạt động đạt hiệu quả cao và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đình Yên, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam, cho biết: Sau Đại hội V, Hội đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT để báo cáo theo quy định. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành Hội miền biển và hội viên tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ NN&PTNT trong việc tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. Kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét, nghiên cứu chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử của Công ty MECOM, hội viên của Hội. Ngoài ra, trong thời gian qua, Hội cũng đã có quyết định công nhận 2 đơn vị tham gia hội viên tập thể và đang nghiên cứu xem xét thêm 1 đơn vị đề nghị được tham gia hội viên của Hội…

Ban Thường vụ Hội Nghề cá Việt Nam họp bàn về hoạt động Hội trong thời gian tới. Ảnh: PV

Về công việc trọng tâm trong thời gian tới, Hội tiếp tục làm việc với Bộ Nội vụ để sớm phê duyệt Điều lệ Hội, đổi tên thành Hội Thủy sản Việt Nam. Cùng đó, theo ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Hội cần sớm thành lập, kiện toàn các ban, đơn vị nghiệp vụ của Hội như: Ban Tổ chức, Hội đồng Thi đua khen thưởng và kỷ luật, Văn phòng Hội, Văn phòng đại diện; giữ nguyên Ban Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông; đồng thời kiện toàn Ban Phát triển thủy sản bền vững theo hướng tách thành 2 Ban là Ban Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi và Ban Nuôi trồng thủy sản, để đảm bảo tính liên kết theo chuỗi, phù hợp với tình hình hiện nay, tránh dàn trải, chồng chéo các vấn đề liên quan. Ngoài ra, củng cố, kiện toàn một số đơn vị trực thuộc để làm cơ sở báo cáo lên Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ… 

Trong thời gian tới, lãnh đạo Hội sẽ lên kế hoạch phối hợp với Bộ NN&PTNT/Tổng cục Thủy sản để tổ chức buổi đối thoại giữa ngư dân với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về phát triển khai thác, chống khai thác IUU và tháo gỡ “thẻ vàng” của EC. Bên cạnh đó, tiếp tục chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội chợ VietShrimp 2023 tại TP Cần Thơ tháng 4/2023; Chủ động và tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện cơ chế chính sách, chương trình, dự án… của các Bộ, ngành liên quan khi có yêu cầu, bởi đây là thế mạnh chuyên sâu của Hội và đã được đánh giá cao.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với Báo cáo của Hội, tuy nhiên, trong việc kiện toàn các ban trong Hội, cần theo hướng tinh gọn lại, mục đích để đạt hiệu quả cao trong hoạt động. Hội nên tập trung sâu vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhằm đáp ứng yêu cầu của đông đảo hội viên. Cùng đó, cần tìm hiểu và giải quyết mong muốn của hội viên, nhất là hội viên doanh nghiệp. Còn về cơ cấu tổ chức, Hội không cần mở rộng quá nhiều ban, quan trọng là phân công nhiệm vụ đúng theo thế mạnh của mỗi người.

Phát biểu kết luận tại Cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, từ trước tới nay, Hội vẫn luôn bám sát mục đích, tôn chỉ đã đặt ra ngay từ ban đầu. Trong thời gian tới, Hội hướng tới mục tiêu đổi mới, thống nhất, tinh gọn, đáp ứng kỳ vọng đã đặt ra. Nhiệm kỳ này, Hội cần tập trung cao trong hoạt động, đáp ứng mong muốn cơ bản và chính đáng của hội viên, khắc phục tối đa những điểm yếu trong nhiệm kỳ trước.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!