Hội Nghề cá Việt Nam: Chính thức ra mắt Ban Thông tin và Truyền thông

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 11/9/2023, Hội Nghề cá Việt Nam đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-HNC thành lập Ban Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ V. Ban gồm 12 thành viên, ông Dương Xuân Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Thủy sản làm Trưởng ban.

Ban Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Hội Nghề cá Việt Nam quản lý các sự kiện tuyên truyền và truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu của Hội về thông tin và truyền thông; Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình làm kinh tế giỏi và các vấn đề liên quan tới phát triển ngành nghề đến hội viên, nông dân, ngư dân. Đồng thời, tham mưu cho Hội xây dựng thương hiệu, tham gia vận động các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hội.

Cũng theo Quyết định trên, Ban sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: 1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch Thông tin và Truyền thông của Hội nhiệm kỳ V; Chủ trì, tổ chức các sự kiện có liên quan đến hoạt động truyền thông của Hội. Phối hợp các đơn vị của Hội cùng các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các sự kiện và các hoạt động về thông tin và truyền thông của Hội; 2. Phối hợp với Ban Thư ký và các Ban chuyên môn tổ chức các sự kiện, quản lý, khai thác các hoạt động và tuyên truyền về các hoạt động của Hội; 3. Tổ chức quản lý về các hoạt động thông tin, đăng tải thông tin trên báo, tạp chí, website, mạng xã hội của Hội; 4. Là đầu mối xây dựng, tổ chức, kế hoạch về các hoạt động truyền thông của Hội. Khai thác các mối quan hệ, hợp tác về thông tin, truyền thông với các đối tác trong và ngoài nước.

Hội Nghề cá Việt Nam giao Tạp chí Thủy sản Việt Nam là đơn vị thường trực của Ban, có trách nhiệm hỗ trợ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Ban hoạt động.

Hồng Hà

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!