Hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn số 3441/BNN-TCTS ngày 2/5 gửi UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế về việc hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 1/5/2016 tại Hà Tĩnh với các Ban, Bộ, ngành và UBND các tỉnh Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường, Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số biện pháp cấp bách ứng phó như sau:

– Về thu gom và xử lý hải sản chết bất thường và không đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng làm thực phẩm cho con người hoặc chế biến làm thức ăn cho vật nuôi; xử lý bằng cách chôn lấp theo nguyên tắc thu gom và vận chuyển đến nơi chôn lấp đã được chuẩn bị sẵn. Nơi chôn lấp hải sản phải cách xa và không làm ô nhiễm vùng nước biển, nguồn nước ngọt, khu dân cư, khu đô thị, trường học, bãi tắm,…Khi chôn lấp phải xử lý bằng cách bổ sung hóa chất (như vôi bột, các loại hóa chất chuyên dụng được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản). Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau khi kết thúc việc chôn hủy nhằm bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường. Người dân có hải sản khai thác được cơ quan chức năng xác định không an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy và được hỗ trợ theo quy định.

– Về giải pháp kỹ thuật tạm thời trong nuôi trồng thủy sản, đối với các cơ sở nuôi cá lồng, tạm thời chưa thả giống trong khi chờ xác định nguyên nhân, thường xuyên theo dõi cá nuôi và hàng ngày quan trắc, kiểm tra các yếu tố môi trường như ôxy hòa tan, PH,…nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Tạm thời di chuyển lồng cá đến khu vực nước sâu hơn, đảm bảo đáy lồng cách nền đáy ít nhất 1m.

Đối với các cơ sở sản xuất giống, nuôi thương phẩm trong ao, đầm ven biển, tạm thời chưa thả giống trong khi chờ xác định nguyên nhân, tập trung xử lý, cải tạo ao đầm, chuẩn bị con giống. Tăng cường vệ sinh đáy ao, sử dụng các loại chế phẩm sinh học có khả năng cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi. Trước khi cấp nước vào ao nuôi cần thử bằng cách thả cá, tôm giống trực tiếp vào mẫu nước đã xử lý lấy từ ao lắng.

– Về xác nhận hải sản khai thác tại vùng biển an toàn, các bước thực hiện xác nhận gồm: Ngay sau khi tàu vào cảng, chủ tàu có trách nhiệm thông báo cho Chi cục Thủy sản địa phương biết; Chi cục Thủy sản cử cán bộ giám sát việc lên cá, xác nhận khối lượng theo từng loài. Chủ tàu hoặc thuyền trưởng trình đưa cán bộ giám sát các giấy tờ: Số hành trình được cơ quan biên phòng xác nhận phù hợp với hoạt động của tàu, nhật ký khai thác (đối với tàu khai thác), nhật ký thu mua vận chuyển (đối với tàu thu mua vận chuyển). Cán bộ giám sát cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại vùng biển an toàn; giấy xác nhận an toàn được lập thành hai bản, chủ tàu giữ một bản, một bản được lưu tại Chi cục Thủy sản.

– Về giám sát hải sản an toàn, với địa điểm, thời điểm lấy mẫu giám sát, đối với hải sản được khai thác tại vùng biển ngoài 20 hải lý tính từ bờ là tại các cảng cá khi được bốc dỡ, đưa lên bờ để đưa đi tiêu thụ. Đối với hải sản được khai thác trong vùng biển 20 hải lý tính từ bờ là tại các cảng cá, bến cá, nơi lên cá khi được bốc dỡ, đưa lên bờ để đưa đi tiêu thụ. Về tần suất lấy mẫu giám sát, đối với hải sản được khai thác tại vùng biển ngoài 20 hải lý tính từ bờ: 2-3 ngày/lần tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương. Đối với hải sản được khai thác trong vùng biển 20 hải lý tính từ bờ là hàng ngày.  Người lấy mẫu là cán bộ kỹ thuật được tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

BT

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!