T2, 06/07/2020 11:05

Hướng dẫn chi tiết thực hiện tín dụng theo Nghị định 67

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 15/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014, quy định việc cho vay đặt hàng đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; cho vay vốn lưu động để khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Tàu mới phải có công suất máy chính từ 400 CV trở lên         Ảnh: Huy Hùng

Về nguyên tắc cho vay, chủ tàu phải sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả gốc, lãi đúng hạn theo hợp đồng tín dụng. Đồng thời, Thông tư cũng quy định điều kiện vay đối với cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản. Cụ thể: Tàu đóng mới phải có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên; nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính dưới 400 CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. Chủ tàu được vay phải có tên trong danh sách phê duyệt của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh.

Thời hạn cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ do các ngân hàng thương mại và chủ tàu thỏa thuận, nhưng thời gian được Nhà nước hỗ trợ lãi suất không quá 11 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Bên cạnh đó, thời hạn cho vay vốn lưu động do ngân hàng thương mại và chủ tàu thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng… 

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!