Hướng dẫn quy trình tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ NN&PTNT vừa có hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam.

Tàu hàng nước ngoài cập cảng Hải Phòng – Ảnh: ST

Theo đó, trước khi tàu cập cảng ít nhất 24 giờ chủ tàu hoặc người đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng) của tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thông báo theo Mẫu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP qua môi trường mạng cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ NN&PTNT. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin, Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng kiểm tra xử lý thông tin của chủ tàu hoặc đại diện chủ tàu (đại lý vận tải/chủ hàng) và thông báo cho phép/không cho phép tàu cập cảng. Cục Thú y, Chi cục Thú y vùng, Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý tại cảng kiểm tra đối chiếu xác minh thông tin khai báo với tài liệu do Thuyền trưởng cung cấp theo Biểu mẫu 17.KT Phụ lục IV, Nghị định 26/2019/NĐ-CP và Quyết định 3246/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/8/2019. Cục Thú y/Chi cục Thú y vùng, Tổng cục Thủy sản, Cơ quan quản lý tại cảng kiểm tra, kiểm soát trực tiếp trên tàu, lập biên bản kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra theo Biểu mẫu 18.KT Phụ lục IV, Nghị định 26/2019/NĐ-CP; Nghị định 58/2017/NĐ-CP và Hiệp định PSM. Trước khi rời cảng ít nhất trước 2 giờ, thuyền trưởng phải thông báo Cơ quan quản lý cảng theo khoản 2 Điều 87 Mục 4, Nghị định 58/2017/NĐ-CP. 

Hải Lý

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!