Huyện Quảng Xương tích tụ 131,5 ha đất nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Thực hiện đề án “khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để hợp tác sản xuất hàng hóa quy mô lớn đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến 2025”, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương đã tích tụ được 131,5 ha đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả kinh tế sang nuôi trồng thủy sản.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Quảng Nham.

Phần lớn các mô hình tích tụ ruộng đất sang nuôi trồng thủy sản tập trung ở các xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Nham… với 114 hộ tham gia chuyển đổi tích tụ, đạt bình quân 1,15 ha/hộ. Các diện tích chuyển đổi được các hộ nuôi trồng thủy sản ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nên đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình nuôi tôm công nghiệp cho năng suất từ 10 đến 12 tấn/ha/vụ, lợi nhuận từ 1 đến 1,2 tỷ đồng/ha/vụ. Ngoài ra, các mô hình góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân 3,5-4,5 triệu đồng/người/tháng.

Tin và ảnh: L.H

Theo Báo Thanh Hóa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!