Khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Ảnh: PTC

Theo đó, yêu cầu Bộ NN&PTNT tập trung thống kê, rà soát phân loại về quy mô, mức độ ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng, chế biến thủy sản; Rà soát, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; quy trình kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật, danh mục sản phẩm xử lý môi trường đối với việc sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho khu chăn nuôi, khu nuôi thủy sản, khu giết mổ, chế biến tập trung công nghiệp bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thực hành quy trình quản lý tốt đối với hệ thống chăn nuôi, thủy sản, giết mổ, chế biến; quản lý sản xuất an toàn và khuyến khích người dân áp dụng quy phạm, quy trình thực hành nông nghiệp tốt. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc thống kê, rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản trong tháng 6/2016. Xây dựng Kế hoạch quản lý, kiểm soát và lộ trình khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi và giết mổ, nuôi thủy sản tập trung, sản xuất chế biến khác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong các hoạt động này.

Nguyên Chi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!