Khi Chủ tịch hết lòng vì Hội…

Chưa có đánh giá về bài viết

Tuy tuổi đã cao, Chủ tịch Trần Đình Căn (ảnh nhỏ) vẫn là động lực hàng đầu thúc đẩy hoạt động Hội Nghề cá Bắc Ninh.

Trước khi nghỉ hưu (năm 2005), ông từng hơn 40 năm gắn bó với ngành thủy sản, ở nhiều cương vị. Nay tuổi cao, bận nhiều việc, ông vẫn sâu sát thực tế hơn không ít cán bộ trẻ. Ông thường xuyên làm việc với các chi hội địa phương, tham gia phổ biến kiến thức nuôi trồng thủy sản (NTTS), đi đầu vận động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động nhiều hội viên các chi hội cơ sở, các chi hội cấp huyện tham gia ngày càng tích cực vào hoạt động Hội, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử: Chi hội Phú Thọ (huyện Lương Tài) với 23 ha, thu hoạch 300 triệu đồng/ha; Chi hội An Động (huyện Tiên Du) thả nuôi 34 ha, thu hoạch trên 300 triệu đồng/ha… Các hội viên chi hội đều thả nuôi dạng 2 năm 3 vụ hay 2 năm 5 vụ, nuôi đánh tỉa thả bù.

Nuôi thủy sản đem lại hiệu quả cao cho nhiều hội viên – Ảnh: Quang Quyết

Không văn phòng, không kinh phí, không biên chế cán bộ, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trần Đình Căn, Hội Nghề cá Bắc Ninh vẫn chủ động kết hợp các chương trình tập huấn của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư và Chi cục Thủy sản tỉnh, đưa hội viên chi hội tới học; đồng thời kết hợp những chính sách của ngành với địa phương, lồng ghép tới hội viên. Nhiều năm liền, hội viên thường xuyên được tiếp cận kiến thức mới trong NTTS. Với mạng lưới thành viên rộng khắp các huyện, Hội trở thành nơi tuyên truyền chính sách, chủ trương mới về NTTS, nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật giữa các hộ NTTS; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên với cơ quan quản lý nhà nước. Do hoạt động hiệu quả, nhiều cơ sở Hội thường tự túc được một phần kinh phí khi tổ chức hội thảo, họp tổng kết.

Hội Nghề cá Bắc Ninh hiện có 4 chi hội tập thể, 1 câu lạc bộ thủy sản và 44 chi hội thôn, với tổng số 791 hội viên. Năm 2015, Hội đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng các chi hội vững mạnh, hiệu quả sản xuất thiết thực; thành lập mới 4 – 5 chi hội; đảm bảo quyền lợi hội viên; phấn đấu có 30% hội viên nuôi cá giỏi, bước đầu xây dựng nhận thức yêu cầu nuôi theo VietGAP, tiến tới nuôi theo vùng đạt tiêu chuẩn sản phẩm an toàn… Lãnh đạo Hội tiếp tục tranh thủ chương trình kết hợp với nhiều cơ quan hơn nữa để áp dụng cho hội viên. Kết quả hoạt động này gắn liền với nỗ lực của Chủ tịch Hội – Trần Đình Căn.

Dương Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!