T2, 06/07/2020 12:48

Không để độc quyền bảo hiểm tàu cá

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là một trong những kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo “Sửa đổi Nghị định 67- Những vấn đề đặt ra” do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Đà Nẵng ngày 29/8; nhằm điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp của Nghị định 67 để tiếp tục triển khai trong thơi gian tới.

Cần sửa đổi nội dung chưa phù hợp của Nghị định 67

Cần sửa đổi nội dung chưa phù hợp của Nghị định 67

Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định, mỗi tỉnh, thành phố chỉ định một doanh nghiệp được phép bán bảo hiểm tàu cá đóng mới. Từ đó, đã xảy ra tình trạng độc quyền trong bán bảo hiểm. Năm 2017, do hướng dẫn chậm, các doanh nghiệp bảo hiểm không tiếp tục bán bảo hiểm tàu cá cho ngư dân. Vì vậy, các ngân hàng thương mại không thể giải ngân cho vay vốn đóng mới tàu hoặc ngư dân có tàu đã đóng xong mà không có bảo hiểm cũng không được đi biển.

Đại diện các ngư dân cho rằng, cần bổ sung thêm doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm trên địa bản của mỗi tỉnh thay vì chỉ có một doanh nghiệp như quy định hiện nay để ngư dân lựa chọn… Bên cạnh đó, ngư dân cũng mong muốn các doanh nghiệp nhanh chóng sửa chữa các tàu cá hư hỏng, để họ sớm ra khơi trở lại, tránh những thiệt hại về kinh tế.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!