T2, 06/07/2020 01:18

Khu vực cấm đánh bắt, khai thác thuỷ sản là toàn bộ vùng lõi vịnh Hạ Long

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 14/9, UBND TP Hạ Long đã có Thông báo số 554/TB-UBND về việc không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Để người dân rõ thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long.


Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của Thông báo 554/TB-UBND?

+ Việc cấm đánh bắt thủy sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quyết định từ năm 2017, tại Chỉ thị 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nêu rõ: Từ năm 2018, chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên vịnh Hạ Long để bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bền vững. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua TP Hạ Long đã thường xuyên kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về khai thác thuỷ sản trên vịnh Hạ Long, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt, nhiều người dân vẫn lấy lý do chưa biết, chưa hiểu rõ quy định…

Để triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Luật Thủy sản và các quy định có liên quan của pháp luật, của tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lợi tự nhiên; đồng thời, trên cơ sở những đặc điểm cụ thể, thực tiễn phát triển của tỉnh, TP Hạ Long trong định hướng phát triển dịch vụ du lịch bền vững gắn với di sản, nguồn lợi tự nhiên riêng có của vịnh Hạ Long, thành phố ban hành thông báo này để mọi người dân được biết tính chất quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cũng như khuyến cáo tới ngư dân trong trường hợp cố tình vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản sẽ bị xử lý nghiêm khắc…

UBND TP Hạ Long đã giao cho các phòng, ban chức năng của thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt và gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong việc thực hiện thông báo này. Nếu tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả bị áp dụng biện pháp tịch thu, tiêu hủy đối với các phương tiện, ngư cụ, công cụ sử dụng để khai thác thủy sản tại các khu vực nêu trên.

– Theo thông báo, từ ngày 1/10/2018 các tổ chức, cá nhân không được thực hiện hoạt động khai thác thủy sản dưới mọi hình thức trên vùng lõi vịnh Hạ Long, xin ông cho biết cụ thể những khu vực nào thuộc vùng cấm đánh bắt?

+ Theo Thông báo số 554/TB-UBND ngày 14/9/2018 của UBND TP Hạ Long, khu vực cấm đánh bắt, khai thác thuỷ sản là toàn bộ vùng lõi vịnh Hạ Long, bao gồm các điểm tổ chức cho khách tham quan du lịch, hang động, bãi tắm, luồng đường thủy, tuyến du lịch và các khu vực được cấp có thẩm quyền quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái trên vịnh Hạ Long (trừ nghề câu, lặn giải trí, sử dụng ngư cụ truyền thống phục vụ du lịch trải nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

Nói cách khác là toàn bộ khu vực vịnh Hạ Long có diện tích 434km2 đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, được giới hạn bởi các đảo: Đầu Gỗ về phía Tây, Đầu Bê về phía Nam và Cống Tây về phía Đông; được xác định trong tọa độ từ 20o43’24” đến 20o56’12” vĩ độ Bắc; từ 106o59’24” đến 107o20’30” kinh độ Đông.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có sơ đồ (ảnh) xác định rõ phạm vi khu vực cấm đánh bắt. Theo sơ đồ này, toàn bộ khu vực được bao quanh bằng chỉ đỏ thuộc vịnh Hạ Long là nằm trong khu vực cấm đánh bắt,

– Xin cảm ơn ông!

Đặng Nhung (Thực hiện)

Báo Quảng Ninh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!