Khuyến nông góp sức xây dựng thành công nông thôn mới

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là mục đích của hoạt động khuyến nông được đề cập tại Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN&PTNT Thái Bình tổ chức ngày 19/9. Ông Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và ông Tăng Minh Lộc, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM cùng tham dự.

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông phục vụ NTM tại diễn đàn cho thấy, khuyến nông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sâu rộng trên nhiều phương diện như: thông tin tuyên truyền; đào tạo, tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân về nghiệp vụ khuyến nông và lĩnh vực chuyên ngành; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp. Riêng với lĩnh vực thủy sản, đã triển khai thực hiện tại 2 điểm với mô hình cá rô phi đơn tính cho kết quả tốt. Cùng đó là các dự án phát triển tôm sú, TTCT theo VietGAP cho 17 xã của 10 tỉnh thì có 5 xã NTM; dự án xây dựng mô hình nuôi cá lồng hồ chứa tại 12 tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó 8 tỉnh thực hiện tại xã NTM; trong khai thác thủy sản, thực hiện chuyển đổi từ khai thác ven bờ sang khai thác xa bờ với đội tàu công suất lớn, kết hợp cải tiến ngư lưới cụ… giúp nâng cao hiệu quả khai thác cho ngư dân.

Theo ông Tăng Minh Lộc, hoạt động khuyến nông đã có đóng góp lớn trong việc thực hiện xây dựng NTM. Tuy nhiên, với chương trình đào tạo nghề cho nông dân do nhiều nguyên nhân mà chất lượng còn hạn chế. Do vậy, hy vọng thời gian tới, hoạt động này sẽ thu hút được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý , chuyên gia… có những nghiên cứu, áp dụng và triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng NTM.

Ông Phan Huy Thông cho biết, diễn đàn lần này là cơ hội để các cơ quan quản lý trung ương, địa phương, các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông, người dân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm… để đẩy mạnh hoạt động khuyến nông nói riêng và các hoạt động khác để xây dựng NTM hiệu quả nhất. Những kết quả đạt dược trong quá trình xây dựng NTM có vai trò không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông trong việc tham gia tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Tuy nhiên, cán bộ khuyến nông cơ sở cần nâng cao hiểu biết về các tiêu chí xây dựng NTM, kỹ thuật mô hình sản xuất hiệu quả… để hướng dẫn cho người dân.

Linh Chi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!