Kiên Giang: Hỗ trợ thiệt hại cho thủy sản do thiên tai, dịch bệnh

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 18/6/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đã ký ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cây giống, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đối với lĩnh vực thủy sản, các đối tượng được áp dụng là những tổ chức, cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn…), và dịch bệnh nguy hiểm (bệnh đốm trắng, đầu vàng đối với tôm sú, TTCT; hội chứng Taura đối với TTCT…)

Diện tích nuôi cá truyền thồng bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha – Ảnh: Thanh Nhã

Theo đó, mức hỗ trợ như sau:

–   Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại 30 – 70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha; thiệt hại trên 70% hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;

–   Diện tích nuôi cua biển, tôm quảng canh, quảng canh cải tiến và tôm – lúa luân canh bị thiệt hại 30 – 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha;

–   Diện tích nuôi tôm chân trắng thâm canh bị thiệt hại 30 – 70%, hỗ trợ 22.000.000 đồng/ha; thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha;

–   Diện tích nuôi nghêu, sò huyết, sò lông bị thiệt hại 30 – 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40.000.000 đồng/ha;

–   Diện tích nuôi cá tra, basa thâm canh bị thiệt hại 30 – 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha;

–   Lồng, bè nuôi bị thiệt hại 30 – 70% hỗ trợ 7.000.000 đồng/100 m3; thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/100 m3.

Căn cứ phương thức, đối tượng nuôi, mật độ thả theo định mức kỹ thuật nuôi và thiệt hại thực tế về giống, Sở NN&PTNT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho các hộ nuôi thủy sản cùng nhóm đối tượng nhưng không vượt quá mức hỗ trợ được quy định trên.

Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

>> Thời gian hỗ trợ:

Đối với thiên tai: Kể từ ngày thiên tai xảy ra trên từng địa bàn cụ thể theo quyết định công bố loại thiên tai của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với dịch bệnh nguy hiểm: Kể từ ngày có quyết định công bố dịch trên địa bàn đến khi có quyết định công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền.

Thùy Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!