Ký kết chương trình hợp tác khoa học công nghệ 2016 – 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2016 – 2020 về phối hợp tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ khoa học công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế.

lễ ký kết chương trình hợp tác khoa học công nghệ 2016 - 2020

Mục tiêu của Chương trình là nâng cao nhận thức đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhằm tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, động viên tối đa tiềm năng sáng tạo của lực lượng khoa học và công nghệ trong mọi hoạt động kinh tế – xã hội.

Chương trình ký kết 5 năm và kế hoạch hàng năm với 2 nội dung chính: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ; Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức trực thuộc.

Nguyên Chi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!