Liên kết chuỗi cung ứng nông sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Vừa qua, Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp (Viện Chính sách, chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn – Bộ NN&PTNT) phối hợp với Học viện Ngân hàng phát triển châu Á và Cơ quan phát triển quốc tế Pháp tổ chức diễn đàn “Tăng cường hiệu quả sản xuất và chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì.

Theo các đại biểu, trong tương lai, việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt và cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn là giữa các doanh nghiệp mà sẽ là giữa các chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp sẽ gắn liền với chuỗi, chuỗi nào thắng thì doanh nghiệp trong chuỗi đó cũng sẽ thắng. Qua đó, các doanh nghiệp có thể chia sẻ lợi nhuận thân thiện, bền vững và nông dân có thể nối kết với chuỗi cung ứng địa phương và thị trường nước ngoài, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tạo ra phương tiện huy động nông nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tổng thể nền kinh tế.

Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam – Ảnh: Hồng Lĩnh

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, nông nghiệp Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, là lĩnh vực luôn có xuất siêu và là “cứu cánh” cho nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn, tạo việc làm cho 70% lao động trong nước, góp phần xóa đói giảm nghèo và cung cấp nguồn lương thực thực phẩm dồi dào cho tiêu dùng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tăng trưởng và năng suất của ngành nông nghiệp đang có xu hướng chững lại, tăng trưởng GDP giảm dần từ mức bình quân 4,5% giai đoạn 1995 – 2000 đã xuống còn 3,8% vào giai đoạn 2000 – 2005, và chỉ còn 3,4% giai đoạn 2006 – 2012. Chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm còn thấp, hầu hết là sản phẩm thô chưa qua chế biến, tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu bị trả về khá cao, sự kết nối các chuỗi còn manh mún và nhiều hạn chế… Do vậy, việc làm cấp bách hiện nay là tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng.

Từ đó, những giải pháp được Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn đưa ra bao gồm: Tập trung vào mặt hàng nông sản có giá trị cao và có tính cạnh tranh; Tập trung sản xuất nông nghiệp tạo thêm giá trị gia tăng; Tăng cường yếu tố kích cung bằng cách kiểm soát chất lượng và vệ sinh thực phẩm; Chuyển đổi từ thâm dụng tài nguyên sang hướng tăng trưởng nông nghiệp thâm dụng công nghệ; Chuyển từ đất đai sản xuất manh mún sang đất đai tập trung và từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp gắn với phát triển doanh nghiệp nông thôn…

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!