Lựa chọn, nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 3/2/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025.

Một trong những mục tiêu của Đề án là làm cơ sở nhân rộng các mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển trên phạm vi cả nước.

Trong đó, các mô hình hợp tác xã lựa chọn hoàn thiện trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: Mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản); Hợp tác xã tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản; HTX ứng phó biến đổi khí hậu; HTX phát triển nông, lâm, thủy sản bền vững; Mô hình HTX sản xuất sản phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi; Mô hình doanh nghiệp tham gia là thành viên HTX sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản và mô hình HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng.

 Phan Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!