Một quy hoạch thủy sản vừa hết hiệu lực

Chưa có đánh giá về bài viết

Chính phủ vừa ban hành danh mục 24 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm… hết hiệu lực thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi hết hiệu lực, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch hết hiệu lực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân…

Trong danh mục này, có Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

Trong đó, Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Chính phủ phê duyệt ngày 16/8/2013. Mục tiêu đến năm 2020, tổng sản lượng thủy sản khoảng 7 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 11 tỷ USD, giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản xuống dưới 10%… Với các chỉ tiêu này, ngành thủy sản đã hoàn thành về tổng sản lượng và đang nỗ lực để đưa các mục tiêu khác về đích.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!