Nam Định: Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 134.000 tấn/năm

Chưa có đánh giá về bài viết

Xác định phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao, tăng năng suất và nâng cao giá trị theo hướng bền vững; năm 2017, Nam Định tập trung hình thành các vùng sản xuất giống thủy sản đáp ứng nhu cầu nuôi trồng trên địa bàn; đưa hơn 16.000 ha diện tích mặt nước vào nuôi trồng thủy sản.

Tập chung xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Tập chung xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Theo đó, yêu cầu các huyện căn cứ vào tình hình thực tế rà soát, xây dựng kế hoạch, nghiên cứu thực hiện chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa, làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân đầu tư xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh; khuyến cáo người dân không giấu dịch, không xả nước thải chưa qua xử lý, không xả bỏ tôm, cá chết, nhiễm bệnh ra môi trường. Hướng dẫn, giúp đỡ người dân sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất – tiêu thụ, hướng tới xây dựng đầu mối tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!