Nâng cao chuỗi giá trị của cá cơm khai thác

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 2/12, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản đã tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu chuỗi giá trị của cá cơm khai thác ở vùng biển Tây Nam bộ”.

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá được chuỗi giá trị trong khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý, phân phối hợp lý giá trị của cá cơm khai thác ở vùng biển Tây Nam bộ. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013), với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Thu nhập của người làm nghề khai thác cá cơm chưa cao – Ảnh: Quang Quyết

Trong chuỗi giá trị, các công đoạn nghiên cứu, phát triển, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm là nơi tạo ra giá trị cao và đóng góp nhiều nhất trong việc sản sinh lợi nhuận cho toàn chuỗi. Tuy nhiên giá trị này thường nằm trong các doanh nghiệp chế biến, chủ lái, vựa với tiềm lực tài chính mạnh. Bên cạnh đó, nghề khai thác cá cơm có những dấu hiệu phát triển không bền vững. Sản lượng có xu hướng giảm. Mặt khác, chúng ta chưa xây dựng được một thị trường xuất khẩu vững chắc cho sản phẩm cá cơm. Điều này dẫn đến thu nhập của người làm nghề khai thác cá cơm chưa cao, chưa tạo ra được tiền đề phát triển bền vững.

Do vậy, kết quả nghiên cứu đề tài này sẽ là cơ sở để các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách xây dựng và đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, xây dựng được mô hình liên kết giữa các khâu trong chuỗi, phân phối hợp lý lợi nhuận giữa các bên tham gia nhằm góp phần bảo vệ bền vững nguồn lợi cá cơm và quảng bá thương hiệu các sản phẩm được chế biến từ cá cơm khai thác ở vùng biển Tây Nam bộ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!