Nâng cao năng lực các khu bảo tồn biển tại Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

Sáng 28/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết dự án nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản chủ trì.

Việt Nam có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng và có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trong những năm qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị từ những khu bảo tồn này vẫn chưa được đầu tư đúng mức. Nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác này, Chính phủ Đan Mạch đã đầu tư Dự án nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam được thực hiện từ 1/6/2012 đến 30/6/2013 với tổng số vốn trên 315.000 USD. Sau một năm thực hiện, Việt Nam đã xây dựng và quy hoạch được 10/16 khu bảo tồn biển cần được bảo vệ.Bên cạnh đó, các Thông tư quy định về thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh đã được ban hành;tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển tại các khu bảo tồn biển mới thành lập…

Tại hội nghị,các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những hạn chế còn tồn tại gây khó khăn đối với công tác bảo tồn biển như: sự phân cấp quản lý chưa phù hợp với thực tiễn; chưa xây dựng bộ tiêu chí chuẩn đối với các khu bảo tồn biển; nguồn nhân lực tại các khu bảo tồn còn nhiều hạn chế; nguồn vốn đầu tư còn thiếu. Các đại biểu cũng mong muốn cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ cấu tổ chức của khu bảo tồn, hỗ trợ kinh phí dành cho một số khu như: đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)… đề có chính sách bảo tồn phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Điềncho biết: Trong thời gian tới, cần tăng cường đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho các khu bảo tồn biển để nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của người dân tại các khu vực này đối với công tác bảo tồn. Thời gian qua, dự án đã xây dựng được bộ tiêu chí thành lập khu bảo tồn biển Việt Nam, nhằm mở rộng khu bảo tồn biển có cơ sở pháp lý, đây là cơ sở cho các địa phương tiếp tục thành lập và bảo tồn các khu bảo tồn biển sau khi dự án kết thúc.

Dương Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!