Nghệ An: Tích cực thả nuôi thủy sản vụ mới

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thủy sản nước ngọt và mặn lợ toàn tỉnh Nghệ An đạt 6.455 ha, sản lượng 6.830 tấn (nuôi ngọt 6.100 tấn, nuôi mặn lợ 730 tấn).

thả tôm nuôi nghệ an

Thả tôm nuôi ở thị xã Hoàng Mai – Ảnh: Vũ Mưa

Đối với diện tích nuôi mặn lợ, người dân đang tiếp tục cải tạo ao hồ, đầm nuôi, vệ sinh môi trường vùng nuôi chuẩn bị thả nuôi vụ mới. Một số vùng đã có kế hoạch thả nuôi, dự kiến cuối tháng 3 diện tích nuôi tôm đạt 55 ha. Nuôi nước ngọt, các địa phương tập trung cải tạo ao hồ và tiến hành thả nuôi cá xen lúa, riêng tháng 3 ước thả nuôi được 900 ha, trong đó cá – lúa 600 ha. Một số địa phương có diện tích thả nuôi lớn như: Yên Thành khoảng 1.050 ha, Hưng Nguyên 750 ha, Diễn Châu 300 ha, Anh Sơn 250 ha… Đối tượng nuôi chủ yếu là giống cá truyền thống như: mè, rô phi, trắm…

Lâm Du

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!