Phản hồi bài viết: Cá tra thoát “cục nước đá”

Chưa có đánh giá về bài viết

Đọc tạp chí Thuỷ sản Việt Nam số 20 (195), tôi thấy có ý kiến của ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP, về nâng cao chất lượng sản phẩm cá tra tập trung vào vấn đề giảm hàm lượng nước và tỷ lệ mạ băng, tôi rất tán thành.

Trong bài báo trên tạp chí Thủy sản Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Dũng có chỉ rõ: Vì tình trạng thiếu minh bạch (các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cạnh tranh không lành mạnh) cạnh tranh bằng cách hạ giá nên các doanh nghiệp giảm chất lượng để tồn tại. Giảm chất lượng chủ yếu bằng hành vi gian dối, dùng hóa chất để tăng hàm lượng nước trong thịt cá và tăng tỷ lệ mạ băng. Ông Dũng khẩn thiết: Hãy nói không với hóa chất tăng trọng nước, giảm tỷ lệ mạ băng và yêu cầu công khai tỷ lệ mạ băng trên bao bì.

Tôi đồng tình quan điểm của Phó Chủ tịch VASEP là “hãy nói không với hóa chất tăng trọng nước và giảm tỷ lệ mạ băng”. Việc lừa dối người tiêu dùng bằng cách bán cá giá thấp nhưng trong đó nước nhiều và cá ít lại sẽ làm hại con cá tra Việt Nam. Vì ai chấp nhận bỏ tiền ra mua nước? Mua cá thì phải cá thật chứ ai chấp nhận mua cá có độn nhiều nước (quay tăng trọng nước và mạ băng dầy)?

Việc gian lận do các nhà xuất khẩu cấu kết với một số khách hàng không chân chính để lừa dối người tiêu dùng. Nếu việc lừa dối người tiêu dùng tiếp tục, cá tra fillet của Việt Nam sẽ mất niềm tin với người tiêu dùng, người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm cá tra fillet của Việt Nam, lúc đó ngành cá tra Việt Nam sẽ phá sản.

Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm cá tra xuất khẩu – Ảnh: Ngọc Trinh

Về chất lượng cá, cần khẳng định, phải lấy giá trị thật của con cá. Thí dụ: Cá thịt trắng giá bao nhiêu, cá thịt vàng chanh giá bao nhiêu, cá thịt vàng giá bao nhiêu? Không nên lấy tỷ lệ mạ băng và hàm lượng nước (phụ gia cho nước vào cá…) để tính giá trị cá.

Còn việc nói đối tác khách hàng là thượng đế tôi đồng ý. Nhưng chỉ đồng ý với khách hàng làm ăn chân chính, mua sản phẩm chất lượng, bán sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, để có sự hài hòa về lợi ích của các bên, giữ mối quan hệ bền vững. Với khách hàng này mới là thượng đế.

Nên việc thực hiện về chất lượng cá tra fillet xuất khẩu theo Nghị định 36/NĐ-CP, trước mắt có khó với một số khách hàng làm ăn có tính lừa dối người tiêu dùng. Nhưng chắc chắn về tỷ lệ khách hàng làm ăn chân chính, làm thật, giá trị thật, chất lượng thật vẫn có nhiều và tin rằng sẽ ngày càng nhiều.

Việc khó hôm nay là cái khó tạm thời ta có thể bán ít lại, giảm nuôi lại. Nhưng uy tín về chất lượng sản phẩm cá tra sẽ giữ vững với người tiêu dùng, từ đó ta sẽ khôi phục lại. Còn nếu cứ dễ dãi với hành vi gian lận sẽ mất uy tín với người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng quay lưng thì ngành cá tra sẽ mất tất cả và rất khó khôi phục lại được.

Hồ Văn Vàng (Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!