Phú Thọ: Nâng cao giá trị và hiệu quả nuôi cá lồng

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã phát triển được 921 lồng lưới nuôi cá (quy mô 90 m3/lồng), tăng 500 lồng so với cùng kỳ, tập trung tại sông Đà, sông Lô, sông Bứa và một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến sản lượng nuôi cá lồng năm 2015 toàn tỉnh Phú Thọ đạt gần 3.000 tấn, bao gồm: cá lăng, trắm, ngạnh, diêu hồng… Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nuôi cá lồng, với sản lượng chiếm khoảng 80% sản lượng cá lồng của địa phương.

Năm 2015, sản lượng nuôi cá lồng tỉnh Phú Thọ dự kiến đạt gần 3.000 tấn – Ảnh: CTV

Tuy nhiên, giá trị sản xuất trong nuôi cá lồng hiện nay chủ yếu vẫn nằm ở các khâu trung gian, thị trường tiêu thụ bấp bênh, sản phẩm bị thương lái ép giá; chưa được chứng nhận an toàn, chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo, hiệu quả sản xuất cho người nuôi thấp…

Để đảm bảo hiệu quả, thời gian tới Chi cục Thủy sản tỉnh tham mưu với Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh, các cấp ban hành chính sách hỗ trợ nuôi cá lồng, như hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tuyên truyền người nuôi áp dụng các quy trình, chứng nhận an toàn thực phẩm, nâng cao thương hiệu, chất lượng sản phẩm; nhằm mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định…

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!