Phú Yên: Triển khai đề tài Xây dựng giải pháp kỹ thuật nuôi kết hợp tôm sú, ốc hương, tu hài, rong biển

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt kết quả nghiệm thu và cho triển khai kết quả nghiên cứu đề tài Xây dựng giải pháp kỹ thuật nuôi kết hợp tôm sú, ốc hương, tu hài…

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt kết quả nghiệm thu và cho triển khai kết quả nghiên cứu đề tài Xây dựng giải pháp kỹ thuật nuôi kết hợp tôm sú, ốc hương, tu hài, rong biển trong các ao nuôi tôm sú theo hướng bền vững tại TX Sông Cầu.

Đề tài do ông Thái Ngọc Chiến, Trưởng phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III làm chủ nhiệm). Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III chủ trì thực hiện theo kết luận của Hội đồng KH-CN nghiệm thu đề tài. Sở KH-CN Phú Yên có trách nhiệm bàn giao sản phẩm đề tài cho Sở NN-PTNT Phú Yên để phổ biến, nhân rộng và phục vụ cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững.

MINH CHÂU

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!