Quảng Bình: Dành 21 tỷ đồng thực hiện bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Đây là nguồn kinh phí thực hiện bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020, được phê duyệt tại kế hoạch số 118/KH-BCĐ của UBND tỉnh.

Chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho cộng đồng

Chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho cộng đồng

Mục tiêu của chương trình là góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho cộng đồng, trong đó tập trung đối tượng là ngư dân khai thác thủy sản vùng ven bờ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; Tổ chức khoanh vùng bảo vệ một số vùng thủy nội địa, vùng biển có vị trí quan trọng về nguồn lợi thủy sản, từng bước khôi phục môi trường sống của các loài thủy sản (khu vực Hòn La – Vũng Chùa, bãi Xuân Hòa, phía Nam Nhật Lệ -Mũi Lay, phía Bắc cửa sông Nhật Lệ); Tiếp tục duy trì hoạt động thả giống thủy sản vào môi trường tự nhiên; Điều chỉnh cơ cấu nghề khai thác thủy sản phù hợp với địa phương, giảm tối đa những hoạt động khai thác có tính hủy diệt hệ sinh thái; Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản…

Việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua các hoạt động bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi gắn với quản lý hiệu quả hoạt động khai thác bền vững, sẽ góp phần giữ gìn tính đa dạng tài nguyên sinh vật các vùng nước trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình là 21,2 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 12,7 tỷ đồng, cấp huyện 8,5 tỷ đồng.

Ngọc Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!