Quảng Bình: Tăng cường hợp tác lĩnh vực nông nghiệp

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, tỉnh Quảng Bình ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2022 – 2025, trong đó, nhấn mạnh hợp tác lĩnh vực nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Cụ thể, chương trình này sẽ hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp gắn với du lịch và bảo vệ môi trường, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo, tập huấn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác này;

Tỉnh Quảng Bình chủ trương chuyển đổi khai thác thủy sản ven bờ sang xa bờ. Ảnh: Xuân Trường

Cùng đó, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản ven bờ chuyển đổi nghề sang khai thác thủy sản xa bờ; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ và quản lý môi trường, dịch bệnh thủy sản; Hỗ trợ nghiên cứu vật nuôi, cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng, chống kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Mặt khác, hỗ trợ mô hình nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, xây dựng mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu; Giảm nhẹ cường độ phát thải khí nhà kính; Nghiên cứu phát triển các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng môi trường sống, đa dạng sinh học và đạt các chỉ tiêu về môi trường; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghệ; xử lý chất thải, rác thải nông nghiệp.

Đồng thời, xây dựng các mô hình ứng dụng kinh tế tuần hoàn vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; Khuyến khích các dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng theo hướng hiệu quả và bền vững các tài nguyên đất, nước, không khí, rừng nhằm duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!