Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 22/6/2015, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, Thông tư này quy định về sản xuất, kinh doanh; kiểm nghiệm, khảo nghiêm, thử nghiệm và kiểm định; đăng ký lưu hành; quản lý chất lượng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất (trừ các hóa chất trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia ngành nông nghiệp), chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định của Thông tư này thì trình tự cấp chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cảo tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản như sau:

-Cơ sở có nhu cầu đăng ký lưu hành lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi.

-Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi thẩm định hồ sơ và tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm, nghiên cứu sản phẩm; đồng thời cấp Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng.

– Trường hợp sản phẩm được cấp phép trước ngày 30/6/2011 thì được lưu hành đến ngày 30/6/2016. Riêng sản phẩm được cấp phép kể từ ngày 30/6/2011 thì được lưu hành cho đến khi sản phẩm đó đủ thời hạn lưu hành 5 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015.

Chi tiết Thông tư

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!