Quảng Nam: Quy hoạch hơn 285 ha ao nuôi tôm thẻ lót bạt

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tạm thời vùng nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) lót bạt ven biển tại các huyện Thăng Bình và Núi Thành giai đoạn 2014 – 2018.

Nuôi TTCT lót bạt đang phát triển mạnh ở các tỉnh miền Trung – Ảnh: Quốc Minh

Địa điểm thực hiện quy hoạch là xã Bình Hải, Bình Nam (huyện Thăng Bình) và xã Tam Hải, Tam Hòa, Tam Tiến (huyện Núi Thành) với tổng diện tích 285,1 ha. Trong đó, diện tích đang nuôi phải chỉnh trang lại là 205,9 ha, diện tích mở mới 79,2 ha. Việc quy hoạch này nhằm rà soát và đánh giá lại nhu cầu, hiện trạng nuôi tôm, qua đó loại bỏ những vùng đang nuôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư. Đồng thời xây dựng và thiết kế mẫu các thông số kỹ thuật ao nuôi, ao xử lý nước thải và quản lý tốt môi trường nuôi nhằm phát triển một cách bền vững.

Trước đó, phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đề xuất vùng quy hoạch nuôi TTCT tại 3 xã Tam Tiến, Tam Hải, Tam Hòa giai đoạn 2014 – 2016 với tổng diện tích 144,5 ha.

Theo Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Quảng Nam, tiêu chí được xác định quy hoạch để nuôi tôm lót bạt trong giai đoạn hiện nay là tất cả diện tích nuôi tôm vùng triều trước đây, các ao nuôi lót bạt được nâng cấp từ các ao nuôi tôm sú cũ, các vùng nuôi nằm trong Quyết định 60/2003/QĐ-UB ngày 16/6/2003 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý quy hoạch chi tiết nuôi tôm nước lợ các huyện, thị xã ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 12/9/2007 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Lâm Du

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!