T3, 31/08/2021 09:34

Quy chuẩn quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 24 m

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 26/7/2021, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã ký ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BNNPTNT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 24 m”; mã số: QCVN 02-35:2021/BNNPTNT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/9/2021.

Theo đó, Quy chuẩn này quy định về hoạt động giám sát kỹ thuật, kiểm tra phân cấp tàu cá và các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, cải hoán, phục hồi, sửa chữa, sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 24 m. Áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến tàu cá gồm: cơ sở đăng kiểm tàu cá, chủ tàu cá, cơ sở thiết kế, đóng mới, cải hoán, phục hồi, sửa chữa tàu cá; cơ sở thiết kế, chế tạo vật liệu và trang thiết bị, máy móc lắp đặt lên tàu.

Khi kiểm tra phân cấp tàu cá đóng mới phải tiến hành kiểm tra thân tàu và trang thiết bị, ổn định, mạn khô, hệ thống máy tàu, trang bị điện, trang bị phòng cháy chữa cháy, trang bị cứu sinh, trang bị hút khô, trang bị vô tuyến điện, trang bị hàng hải, trang bị tín hiệu, trang bị khai thác để đảm bảo rằng các mục tiêu nêu trên đều thỏa mãn các yêu cầu tương ứng quy định.

Ngoài ra, tất cả các tàu cá đang khai thác phải thực hiện các đợt kiểm tra chu kỳ sau đây: Kiểm tra hàng năm, kiểm tra trên đà, kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra hàng năm đối với các tàu vỏ thép, FRP hoặc tàu vỏ gỗ, vỏ gỗ có bọc ngoài, các đợt kiểm tra hàng năm tiến hành 12 tháng một lần và có thể tiến hành trước hoặc sau ba tháng kể từ ngày hết hạn, nhưng phải đảm bảo chu kỳ kiểm tra không thay đổi.

Việc kiểm tra trên đà tàu cá phải được tiến hành trong khoảng thời gian không vượt quá 2,5 năm và có thể tiến hành trùng với đợt kiểm tra hàng năm lần hai hoặc lần ba. Trong 5 năm phải kiểm tra trên đà 2 lần, một trong 2 lần đó phải trùng với kiểm tra định kỳ.

Việc kiểm tra định kỳ lần thứ nhất phải được thực hiện trong khoảng thời hạn 5 năm tính từ ngày kết thúc đóng tàu hoặc tính từ ngày kiểm tra định kỳ để phân cấp và sau đó cứ năm năm một lần, tính từ ngày kết thúc đợt kiểm tra định kỳ lần trước.

Ngoài việc kiểm tra lần đầu và các đợt kiểm tra chu kỳ, Đăng kiểm cũng tiến hành kiểm tra bất thường tàu hoặc từng phần máy móc, thân tàu, trang thiết bị lắp đặt trên tàu theo yêu cầu của chủ tàu, bảo hiểm, hoặc theo chỉ thị đặc biệt của Nhà nước nhằm xác nhận tàu đã thỏa mãn những yêu cầu của Quy chuẩn trong các trường hợp: Bị tai nạn vào sửa chữa; đã ngưng hoạt động thời gian nay đưa trở lại hoạt động, nhưng thời điểm kiểm tra không phù hợp với các đợt kiểm tra chu kỳ.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!