T2, 07/03/2022 02:14

Quy định mới về ghi, nộp, báo cáo nhật ký khai thác thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư mới, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản. Những quy định này đã chính thức được áp dụng từ ngày 4/3/2022 vừa qua.

Theo đó, thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên hằng ngày phải ghi nhật ký khai thác thủy sản theo Mẫu số 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản ban hành ngày 18/1/2022; nộp nhật ký khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản. Nhật ký khai thác thủy sản được ghi bằng bản giấy có chữ ký của thuyền trưởng hoặc nhật ký điện tử có mã định danh theo từng tàu cá do đơn vị cung cấp thiết bị cài đặt và số thứ tự chuyến biển trong năm tự động cập nhật.

Cùng đó, thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải thủy sản hằng ngày phải ghi nhật ký theo Mẫu số 2 Phụ lục I Thông tư số 01; nộp nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản. Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản được ghi bằng bản giấy có chữ ký của thuyền trưởng hoặc nhật ký điện tử có mã định danh theo từng tàu cá do đơn vị cung cấp thiết bị cài đặt và số thứ tự chuyến biển trong năm tự động cập nhật. 

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!