Quy định mới về tín dụng đối với đóng mới, nâng cấp tàu

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 114/2014/TT-BTC về hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Thông tư số 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Theo đó, mức lãi suất cấp bù do thực hiện chính sách tín dụng cho các ngân hàng thương mại được quy định như sau: Đối với năm đầu (12 tháng), tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP: Mức lãi suất cấp bù là 7%/năm. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm thì mức lãi suất cấp bù là lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Từ năm thứ 2 trở đi của hợp đồng tín dụng, mức lãi suất cấp bù là chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng thương mại cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 89/2015/NĐ-CP. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thấp hơn 7%/năm thì lãi suất cho vay làm căn cứ cấp bù là lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

đóng mới tàu cá

Ảnh: Quang Quyết

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 117/2014/TT-BTC về tiêu chí phân loại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, với việc phân loại cảng cá: thực hiện theo quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phân loại các khu neo đậu tránh trú bão: thực hiện theo quy định tại điểm 2, điểm 3 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Thông tư số 117/2014/TT-BTC về hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là đơn vị được lựa chọn, đặt hàng thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!