Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm đảm bảo an toàn sản xuất thủy sản, Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu các chủ cơ sở nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chấp hành các quy định về kiểm dịch, quan trắc môi trường, báo cáo dịch bệnh, lưu trữ các loại hồ sơ liên quan tới quá trình hoạt động của cơ sở như con giống; cải tạo ao đầm; chăm sóc, quản lý động vật thủy sản; xử lý ổ dịch, chất thải và nước thải theo hướng dẫn của Chi cục Thú y, cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. Hợp tác với Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản trong việc lấy mẫu thủy sản và mẫu môi trường để kiểm tra các thông số môi trường, dịch bệnh, thu thập thông tin xác định các yếu tố nguy cơ liên quan đến môi trường và dịch bệnh động vật thủy sản. Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu về quan trắc môi trường, giám sát, phòng, chống bệnh động vật thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Chỉ sử dụng thuốc, vắc xin, hóa chất, chế phẩm thuộc danh mục thuốc thú y dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Tham dự các khóa tập huấn về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản, kỹ thuật nuôi do Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản, Khuyến nông – Khuyến ngư tổ chức…

quy định về phòng chống dịch bệnh thủy sản

Việc quan trắc môi trường trong NTTS phải được thực hiện theo quy định – Ảnh: Phan Thanh Cường

Ngoài ra, Thông tư còn kèm theo một số phụ lục về: Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch; Hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống bệnh đốm trắng do vi rút ở tôm nuôi; Kỹ thuật phòng, chống bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm nuôi, bệnh gan thận mủ, bệnh xuất huyết trên cá tra, kỹ thuật phòng, chống bệnh sữa trên tôm hùm nuôi; Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật tiêu hủy động vật thủy sản mắc bệnh, chết vì bệnh.

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!