Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Quy hoạch đưa ra các nội dung về mục tiêu phát triển, nội dung quy hoạch trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, chế biến thủy sản và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Mục tiêu chung đến năm 2020, thủy sản Bình Định trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, với năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao và hội nhập vững chắc vào kinh tế khu vực và thế giới đồng thời với việc nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của ngư dân, gắn phát triển thủy sản với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân đạt 7 – 7,5%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất: khai thác thủy sản chiếm 80%, nuôi trồng thủy sản chiếm 15% và dịch vụ thủy sản chiếm 5%; sản lượng khai thác thủy sản đạt 185.000 tấn; giảm tổn thất sản phẩm sau khai thác hải sản xuống dưới 10%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD; sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ sản phẩm giá trị gia tăng đạt 60 – 70%.

Tầm nhìn năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân từ 5 – 5,5%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất: khai thác thủy sản chiếm 70%, nuôi trồng thủy sản chiếm 20% và dịch vụ thủy sản chiếm 10%; sản lượng khai thác thủy sản đạt 190.000 tấn, trong đó: sản lượng khai thác xa bờ 178.000 tấn, khai thác gần bờ 10.000 tấn và khai thác nội địa 2.000 tấn; đội tàu khai thác hải sản có công suất > 90 CV chiếm trên 60%; 100% diện tích nuôi nước lợ theo hình thức thâm canh, bán thâm canh ứng dụng các quy trình sản xuất tiên tiến; giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 250 triệu USD.

Quy hoạch nhằm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, tổng số tàu thuyền khai thác 7.300 chiếc, đến năm 2030 tổng số tàu thuyền khai thác 6.400 chiếc. Cơ cấu tàu theo nghề khai thác: phát triển những nghề thân thiện với môi trường như nghề vây khơi, câu khơi kết hợp chụp mực, câu cá ngừ đại dương, giảm mạnh các nghề lưới kéo, nghề cố định, nghề mành và một số nghề lưới rê ven bờ xuống còn 36% tổng số tàu. Đến năm 2020, tổng sản lượng khai thác đạt 185.000 tấn; trong đó, khai thác xa bờ 167.500 tấn (khai thác cá ngừ đại dương đạt 11.000 tấn và ổn định đến năm 2030); khai thác gần bờ 15.500 tấn; khai thác nội địa 2.000 tấn. Đến năm 2030, tổng sản lượng khai thác đạt 190.000 tấn; trong đó, khai thác xa bờ 178.000 tấn; khai thác gần bờ 10.000 tấn; khai thác nội địa ổn định 2.000 tấn.

Các khu chế biến thủy sản tập trung được quy hoạch tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, xã Hoài Hương huyện Hoài Nhơn, xã Mỹ Thọ huyện Phù Mỹ, xã Mỹ Thành huyện Phù Mỹ, xã Cát Khánh huyện Phù Cát, xã Nhơn Lý thành phố Quy Nhơn, phường Nhơn Phú thành phố Quy Nhơn, phường Bùi Thị Xuân thành phố Quy Nhơn.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, hình thành hai trung tâm nghề cá của tỉnh xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn và đầm Đề Gi (Mỹ Thành – Phù Mỹ, Cát Khánh – Phù Cát); nâng cấp các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền hiện có theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước; quy hoạch mới các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá với quy mô 150,2 ha, xây dựng mới cảng cá Tam Quan và Vĩnh Lợi, nâng cấp cảng cá Đề Gi, nâng cấp và xây dựng mới các bến cá Nhơn Lý, Nhơn Hải, Đống Đa – thành phố Quy Nhơn, Tân Phụng, Xuân Thạnh – huyện Phù Mỹ, Hoài Hương – huyện Hoài Nhơn.

Quy hoạch cũng nêu rõ các dự án ưu tiên đầu tư khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: đóng mới tàu (tàu khai thác và tàu dịch vụ) bằng vật liệu mới: sắt, composite, vật liệu tổng hợp; hỗ trợ cung cấp thông tin về ngư trường xa bờ, đặc biệt là các thông tin về nguồn lợi ở vùng khơi miền Trung và ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa; chuyển giao công nghệ bảo quản sau thu hoạch trong khai thác hải sản; tổ chức đội tàu hậu cần dịch vụ nghề cá phục vụ khai thác hải sản xa bờ, xây dựng khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn, xây dựng mới cảng cá 2 đầm Đề Gi tại Vĩnh Lợi, huyện Phù Mỹ; đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn; xây dựng mới và nâng cấp các cơ sở đóng tàu thuyền có khả năng sửa chữa, bảo trì các loại tàu sắt và đóng tàu dài đến 30m và công suất đến 1.000 CV, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão khu vực đầm Đề Gi, Tam Quan.

Nuôi trồng thủy hải sản được cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung ở Hoài Nhơn và Tuy Phước; đầu tư cơ sở hạ tầng các khu thủy sản công nghệ cao ở Mỹ Thành – huyện Phù Mỹ; Cát Thành, Cát Hải – huyện Phù Cát, xây dựng Trạm sản xuất giống thủy sản nước lợ, mặn Cát Thành, huyện Phù Cát với quy mô 10 ha, thuộc Trung tâm Giống thủy sản; nâng cấp 3 hồ chứa nước thuộc Trạm thực nghiệm NTTS nước ngọt Mỹ Châu, hồ Đồng Đèo 1, hộ Đồng Đèo 2 và hồ Hóc Lách; nuôi cá lồng hồ chứa nước ngọt tỉnh Bình Định.

Về chế biến thủy sản, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu chế biến thủy sản Cát Khánh – Phù Cát, khu chế biến hậu cần thủy sản Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn, xây dựng hệ thống các kho lạnh, trọng tâm tại các huyện, thành phố có nghề cá lớn của tỉnh; xây dựng nâng cấp các chợ cá và chợ đầu mối thủy sản; nghiên cứu các sản phẩm từ thủy sản để tạo ra các sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp phục vụ sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực cần hết sức được ưu tiên, chú trọng với nhiều dự án phát triển nguồn nhân lực như đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, lái tàu… đào tạo cán bộ có trình độ đại học và trên đại học trong ngành thủy sản; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến thủy sản; đào tạo công nhân lành nghề trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân.

>> Quy hoạch xác định rõ: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu chế biến thủy sản Cát Khánh – Phù Cát, khu chế biến hậu cần thủy sản Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn; xây dựng hệ thống các kho lạnh, trọng tâm tại các huyện, thành phố có nghề cá lớn của tỉnh (Quy Nhơn, Phù Cát – Phù Mỹ, Hoài Nhơn), xây dựng nâng cấp các chợ cá và chợ đầu mối thủy sản.

Ngô Thị Tỉnh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!