Sơn La: Khuyến nông đồng hành cùng nông dân trong thời kỳ mới

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông Sơn La luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trình diễn những mô hình điểm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng, sản lượng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Bạn đồng hành nhà nông

Trong 30 năm qua, hệ thống khuyến nông Sơn La luôn chú trọng đến đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền, đã đạt được những kết quả nổi bật. Tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, thủy sản, khuyến công… cho nông dân được trên 37.000 lớp với 1 triệu 500 nghìn lượt nông dân tham gia. Bằng nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương, trong 30 năm hoạt động khuyến nông, Sơn La đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện 108 loại mô hình khuyến nông, với 80.000 hộ nông dân tham gia thực hiện, và có 41.000 lượt nông dân được tập huấn, hưởng lợi.

Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, chiến lược phát triển hoạt động khuyến nông có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trọng tâm là đổi mới tư duy hệ thống khuyến nông theo hướng khuyến nông công nghệ số, lấy người nông dân là trung tâm của mọi hoạt động theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”. Đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động khuyến nông theo hướng đa dạng hóa, trong đó khuyến nông nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy vai trò khuyến nông cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông sản, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người nông dân.

Thực hiện hiệu quả nhiều mô hình trình diễn

Hệ thống khuyến nông toàn tỉnh hiện có hơn 20 cán bộ khuyến nông tỉnh, trên 100 cán bộ khuyến nông huyện và hơn 350 khuyến nông viên xã. Đồng hành với nông dân, Khuyến nông Sơn La luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc phổ biến, chuyển giao các kiến thức, kỹ thuật mới hỗ trợ nông dân sản xuất và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển.

Ông Công Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sơn La, cho biết: Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai các mô hình ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phù hợp định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cán bộ khuyến nông không chỉ tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, mà còn hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao.

Hằng năm, hệ thống khuyến nông trong tỉnh đã thực hiện hàng chục mô hình khuyến nông, với hàng trăm hộ nông dân tham gia, đem lại hiệu quả. Trong đó, các mô hình thủy sản hỗ trợ nuôi cá lồng bè: Nuôi cá lăng nha trong lồng bè theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại huyện Quỳnh Nhai; Nuôi cá tầm lòng hồ thủy điện; Nuôi cá rô phi luân canh lúa – cá…

Kiện toàn tổ chức khuyến nông cộng đồng

Bên cạnh việc nhân rộng các mô hình, hệ thống khuyến nông còn tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và tư vấn dịch vụ khuyến nông. Phát hành các ấn phẩm khuyến nông, cuốn sách “Nhà nông cần biết”; tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về điển hình sản xuất, kinh doanh, mô hình nông nghiệp mới, các quy trình kỹ thuật sản xuất về nông, lâm, ngư nghiệp… Qua đó, cung cấp thông tin, kiến thức khuyến nông cho nông dân, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất độc canh, quảng canh sang thâm canh, chuyên canh, xen canh, gối vụ.

Tiếp tục đồng hành với nông dân, Trung tâm Khuyến nông Sơn La đang tập trung thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 10 tổ khuyến nông cộng đồng, với 73 thành viên có nhiệm vụ tư vấn cho hộ nông dân, HTX về khuyến nông; hỗ trợ, vận động thành lập phát triển HTX nông nghiệp; tư vấn chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân làm giàu trong thời kỳ hội nhập.

Anh Vũ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!