Sơn La: Toàn tỉnh khai thác 642 tấn thủy sản trong tháng 7

Chưa có đánh giá về bài viết

Đến nay, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt 2.724 ha, trong đó diện tích nuôi cá đạt 2.700 ha và số lồng, bè nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 9.500 chiếc.

Mô hình nuôi ba ba gai tại bản Nà Hin 1, xã Nà Nghịu (Sông Mã) cho thu nhập cao.

So với năm 2018, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng 0,2%, trong đó diện tích nuôi cá tăng 0,3%; số lồng, bè nuôi thủy sản toàn tỉnh tăng 3,8%. Trong tháng 7, toàn tỉnh đã khai thác được 642 tấn thủy sản, trong đó có 546 tấn thủy sản nuôi và 96 tấn thủy sản đánh bắt tự nhiên. Để chủ động giống phục vụ nuôi thủy sản, các cơ sở sản xuất giống của tỉnh đã ương nuôi được 58 triệu con cá giống các loại. Cùng với đó, tỉnh ta cũng định kỳ hằng năm tổ chức thả hàng triệu con cá giống các loại xuống lòng hồ sông Đà để tạo nguồn lợi thủy sản phục vụ sinh kế của người dân. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các sông, suối tự nhiên, nghiêm cấm người dân không được sử dụng các vó bè có mắt lưới nhỏ hơn quy định hoặc kích điện, thuốc nổ khai thác tận diệt thủy sản.

Đình Thành

Theo Báo Sơn La

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!