Sơn La: Toàn tỉnh khai thác ước đạt 567 tấn cá trong tháng 8/2019

Chưa có đánh giá về bài viết

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh đến tháng 8/2019 đạt 2.729 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó diện tích nuôi cá 2.705 ha, tăng 0,8%. Số lồng bè nuôi trồng thủy sản đạt 9.522 chiếc, tăng 1,6% với thể tích đạt 804.911 m3, giảm 6,1%.

Toàn tỉnh khai thác ước đạt 567 tấn cá trong tháng 8/2019

Trong tháng 8, sản luợng thuỷ sản uớc tính đạt 567 tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm truớc, trong đó sản lượng nuôi trồng 484 tấn, giảm 4,9% (chủ yếu giảm sản lượng thủy sản nuôi lồng bè, do gặp khó khăn trong tiêu thụ), sản lượng khai thác 83 tấn, giảm 8,8%.

Tính chung 8 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.322 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4.550 tấn, tăng 5,2%, trong đó cá đạt 4.470 tấn, tăng 5,3%; tôm đạt 04 tấn, tăng 0,2%. Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 772 tấn, tăng 1,0%, trong đó cá đạt 543 tấn, tăng 0,4%; tôm đạt 155 tấn, tăng 4,0%. Sản lượng giống thủy sản ước đạt 59 triệu con, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như Thủy

Theo Báo Sơn La

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!