T2, 06/07/2020 11:55

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 7/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Trong đó, đáng lưu ý:

Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi: “Tổ chức, cá nhân (chủ tàu) đặt hàng đóng mới tàu, nâng cấp tàu (thay máy, gia cố bọc vỏ thép; vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác, trang thiết bị bảo quản sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa) phục vụ hoạt động khai thác hải sản”.

Điểm a Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung: “Chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên; nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính dưới 400 CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên và nâng công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; chủ tàu được thực hiện một hoặc nhiều nội dung: Thay máy tàu; gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư lưới vụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác, máy móc trang thiết bị bảo quản sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa”.

Điểm c Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung: Về hạn mức vay, lãi suất vay và mức bù chênh lệch lãi suất. Trong đó, bổ sung quy định việc tàu cá đóng mới phải sử dụng máy thủy mới; trường hợp nâng cấp máy tàu có thể sử dụng máy thủy mới hoặc máy thủy đã qua sử dụng theo quy định.

Điểm d Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung: Thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất: 11 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc nâng cấp tàu; 16 năm đối với đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới. Năm đầu tiên kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc, ngân sách nhà nước cấp bù số lãi vay của chủ tàu được miễn năm đầu cho các ngân hàng thương mại. Quy định này được áp dụng cả với những hợp đồng vay vốn ngân hàng thương mại đóng mới tàu cá vỏ thép, vỏ vật liệu mới theo quy định tại Nghị định số 67 đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung: Hỗ trợ 100% chi phí các thiết kế mẫu tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Bổ sung Khoản 5 Điều 7: Thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với chủ tàu thuộc đối tượng hưởng chính sách tín dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 67.

Bổ sung Khoản 6 Điều 9: Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có máy thủy sản qua sử dụng; quy định riêng về tiêu chuẩn máy thủy sản qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Bổ sung Khoản 7 Điều 10: Thực hiện thiết kế mẫu tàu cá vỏ gỗ khai thác, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và đảm bảo phù hợp với tập quán, đặc trưng vùng biển của địa phương, khu vực.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 25/11/2015.

TSVN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!