Tăng cường kiểm soát môi trường trong hoạt động thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 29/10/2021, Tổng cục Thủy sản chủ trì Hội thảo tham vấn Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030. Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý và địa phương, doanh nghiệp để hoàn tất Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 đặt mục tiêu chung là kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động sản xuất thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; Nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong sản xuất thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Ảnh minh họa

Cụ thể, đến năm 2030, nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động sản xuất thủy sản được điều tra, đánh giá và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế – xã hội được kiểm kê, đánh giá; xây dựng, áp dụng và dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và đầu tư phát triển vốn tự nhiên; xử lý các vấn đề môi trường cấp bách trong hoạt động thủy sản; tăng cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành tủy sản; mạng lưới, hoạt động quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản (quan trắc đất, nước, trầm tích) được triển khai hiệu quả.

Ngoài ra, Đề án còn đặt mục tiêu góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; duy trì mức tăng hàng năm 8% diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững; mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong chuỗi giá trị thủy sản được thí điểm, nhân rộng… 

Tại Hội thảo, nhiều nhà khoa học đã có những ý kiến đóng cho Dự thảo Đề án này, trong đó, nhấn mạnh đến việc phân tách rõ từng hoạt động của ngành để đánh giá, đặc biệt là nâng cao hệ thống quan trắc môi trường. Cùng đó, trong Đề án cần phải tách bạch phần việc của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp… 

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Phương Dung, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, nhấn mạnh: Đã đến lúc cần đánh giá lại vấn đề môi trường trong các hoạt động thủy sản để đưa ra nhận định chính sách việc môi trường ngành thủy sản ảnh hưởng đến các ngành khác như thế nào và môi trường ngành khác ảnh hưởng đến hoạt động thủy sản ra sao. Và trong 10 năm tới ngành sẽ thực hiện như thế nào và đạt được những gì? Bản dự thảo Đề án này rất cần ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, địa phương ở tất cả các lĩnh vực để hoàn chỉnh lại trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!