Tập trung khai thác thế mạnh con tôm

Chưa có đánh giá về bài viết

Chọn con tôm làm thế mạnh, huyện Đầm Dơi tập trung xây dựng và phát triển các vùng nuôi tôm năng suất cao, tạo ra các sản phẩm chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Nông dân Đầm Dơi thu hoạch tôm công nghiệp được nuôi theo hình thức trải bạt.

Nông dân Đầm Dơi thu hoạch tôm công nghiệp được nuôi theo hình thức trải bạt.

Năm 2017, huyện Đầm Dơi phấn đấu đạt 103.500 tấn thuỷ sản, trong đó tôm 49.500 tấn; duy trì và phát triển thêm diện tích nuôi tôm công nghiệp và tôm quảng canh cải tiến. Đến thời điểm này, sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trên địa bàn huyện được trên 70.000 tấn, đạt 68% kế hoạch. Trong đó, tôm trên 31.700 tấn, đạt 64%, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, đầu năm đến nay người dân trên địa bàn huyện phát triển mới được 34 ha nuôi tôm công nghiệp, nâng tổng diện tích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện trên 2.700 ha; trong đó có 207 ha nuôi tôm công nghiệp năng suất cao, với 253 hộ.

Để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng, huyện Đầm Dơi tiếp tục tập huấn khuyến nông – khuyến ngư, chuyển giao khoa học – kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến, tôm công nghiệp, hỗ trợ thêm nguồn giống, vốn. Huyện đang tập trung chỉ đạo tuyên truyền những nơi, những hộ có đủ điều kiện chuyển từ loại hình nuôi tôm thâm canh sang nuôi tôm thâm canh năng suất cao; đẩy mạnh áp dụng thực hiện vùng sản xuất an toàn dịch bệnh; nuôi tuần hoàn, nuôi an toàn sinh học, nuôi kết hợp với cá rô phi, nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm kết hợp sò huyết để nâng cao giá trị sản xuất, vừa bảo vệ môi trường sinh thái.

Trên diện tích 2.400 m2, ông Nguyễn Thanh Hùng, ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân thực hiện nuôi tôm công nghiệp trải bạt năng suất cao với 2 ao nuôi. Từ đầu năm đến nay, ông thu hoạch 2 vụ được 25 tấn tôm, sau khi trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hùng bày tỏ: “Trước đây nuôi theo hình thức ao đất, tôm thường xuyên bị dịch bệnh. Sau khi chuyển qua ao bạt, tôi thấy năng suất cao hơn nhiều”.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Nguyễn Chí Thuần, nhìn tổng thể, sản xuất của huyện vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, sản phẩm hàng hoá chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Sản xuất còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tình hình dịch bệnh, môi trường ngày càng diễn biến phức tạp. Việc liên kết sản xuất, nhất là giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp thiếu bền vững.

Nhằm đưa kinh tế mũi nhọn của huyện Đầm Dơi là con tôm đạt năng suất và hiệu quả cao, huyện đã lập quy hoạch phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp năm 2015 và định hướng đến năm 2020, với diện tích 6.000 ha.

Để hạn chế chi phí, rủi ro trong nuôi tôm công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, huyện vận động các hộ nuôi lân cận thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác về nuôi tôm công nghiệp. Hiện trên địa bàn huyện có 5 hợp tác xã nuôi tôm công nghiệp, với 188 thành viên và 26 tổ hợp tác với gần 500 thành viên, thu nhập bình quân mỗi năm hàng chục tỷ đồng, từ đó đời sống của nhiều xã viên ổn định hơn.

Để tránh ô nhiễm môi trường nước trong nuôi tôm công nghiệp, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra 253 hộ nuôi về quy trình xử lý nước, chất thải. Qua kiểm tra, có 98 hộ đảm bảo việc xử lý nước, chất thải; 135 hộ thiếu điều kiện và 48 hộ không đủ điều kiện.
“Sắp tới, huyện tiếp tục kiểm tra những hộ không đủ điều kiện và thiếu điều kiện, khi nào có đủ điều kiện mới cho tiếp tục nuôi. Trong quá trình nuôi huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra việc xử lý ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo cho môi trường nuôi tôm năng suất cao trên địa bàn được bền vững”, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Nguyễn Chí Thuần cho biết.

Thành Quốc

Báo Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!