Thanh Hóa: Nuôi trồng thủy sản đạt hơn 25 nghìn tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa ước tính đạt 25.600 tấn, đạt 47,7% so với kế hoạch năm và bằng 101,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt hơn 25 nghìn tấn trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, Nuôi thủy sản nước mặn đạt 8.000 tấn, đạt 52,6% so với kế hoạch cùng kỳ 101,3% năm trước; Nuôi nước lợ đạt 3.000tấn, đạt 41,7% và bằng 107,1% so với cùng kỳ; Nuôi nước ngọt đạt 14.500 tấn, đạt 46,7% và bằng 100,7% so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi toàn tỉnh là 19.300ha, đạt 100% kế hoạch; Diện tích nuôi tôm nước lợ là 4.073 ha (tôm sú 3.773ha, đạt 100% kế hoạch, nuôi tôm chân trắng 300ha đạt 100%KH); Nuôi nước mặn: nuôi ngao 1.500ha đạt 100%KH, nuôi cá biển 1.400 lồng; Nuôi nước ngọt 11.300ha đạt 100%KH.

Trong đó, Nuôi thủy sản nước mặn bao gồm nuôi ngao trắng Bến Tre với sản lượng ước tính đạt 7.750 tấn; Nuôi cá lồng, nuôi ao với đối tượng nuôi chính là cá mú, cá giò, cá hồng Mỹ, cá vược với sản lượng ước tính đạt khoảng 150 tấn.

Về nuôi thủy sản nước lợ, 6 tháng đầu năm đã thả nuôi 550 triệu con tôm giống trên diện tích 4.073 ha. Trong đó, Nuôi tôm sú đã thả 250 triệu con giống trên diện tích 3.773 ha với sản lượng đạt 50 tấn; Nuôi tôm chân trắng đã thả 300 triệu con giống trên diện tích 300 ha, hình thức nuôi thâm canh với sản lượng ước đạt 600 tấn. Về thủy sản khác như cá, cua…đạt 2.350 tấn.

Về nuôi thủy sản nước ngọt với diện tích nuôi 11.600ha; sản lượng ước đạt 14.600 tấn.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2018, 44 trại giống sản xuất cá nước ngọt cung ứng ra thị trường khoảng 900 triệu con giống cá bột; Sản xuất con giống mặn, lợ: toàn tỉnh có 3 cơ sở sản xuất giống tôm sú, ngao với sản lượng đạt 50 triệu con tôm sú giống PL15 vụ Xuân hè.

Trần Nghị

Infonet

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!