Thanh Hóa: Sản lượng thủy sản của Hậu Lộc tăng khá

Chưa có đánh giá về bài viết

9 tháng qua, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Hậu Lộc đạt 29.120 tấn, bằng 80,89% kế hoạch năm 2016, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác hải sản đạt 19.270 tấn.

Với nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích 1.772 ha, trong đó 763 ha nuôi nước mặn, 429 ha nuôi nước lợ, còn lại là nước ngọt. UBND huyện Hậu Lộc tập trung chỉ đạo các xã vùng triều phát triển đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như ngao, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, rô phi đơn tính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống dịch bệnh tôm, ngao.

Thời gian qua, huyện Hậu Lộc đã tổ chức lại sản xuất khai thác hải sản ở các địa phương, cơ cấu lại nghề phù hợp với vùng, tuyến biển gắn phát triển khai thác hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Tăng cường quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm bảo đảm an toàn cho tàu đi biển gắn với củng cố, kiện toàn các tổ, đội sản xuất trên biển. Đến đầu tháng 10/2016, huyện có 749 tàu thuyền tương ứng 103.566 CV tham gia khai thác hải sản, trong đó có 66 tàu chuyên khai thác khơi xa và vùng đánh cá chung Việt Nam – Trung Quốc với những chuyến biển dài ngày, khai thác thủy sản có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Toàn huyện đã đóng mới được 11/17 tàu cá theo Nghị định 67.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!