T2, 06/07/2020 01:47

Thành lập Tổ công tác liên ngành chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 14/8/2019, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3161/QĐ-BNN-TCTS về việc thành lập Tổ công tác liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tổ công tác liên ngành sẽ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là Tổ công tác liên ngành về IUU) trên cơ sở kiện toàn Tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Tổ công tác gồm 32 người do ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm Tổ trưởng.

Các tàu cá cần thực hiện nghiêm quy định về chống khai thác IUU – Ảnh:ST

 

 Nhiệm vụ:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, tham mưu xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và giải pháp tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tham mưu cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, đề xuất các giải pháp chống khai thác IUU; ngăn chặn, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam và tàu cá, ngư dân Việt Nam bị tai nạn trên biển để tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU.

 3. Mỗi thành viên của Tổ công tác liên ngành về IUU chịu trách nhiệm làm đầu mối cung cấp thông tin, tổng hợp báo cáo hàng tháng, hàng năm và đột xuất những vấn đề liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nơi mình công tác chịu trách nhiệm triển khai thực hiện để chống khai thác IUU; ngăn chặn, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; tàu cá, ngư dân Việt Nam bị tai nạn trên biển.

4. Các thành viên của Tổ công tác liên ngành về IUU có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tổ công tác liên ngành theo chỉ đạo của Tổ trưởng.

5. Tham mưu cho Cơ quan thường trực các hoạt động hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan để báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

6. Tham mưu, tổ chức các Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra tại địa phương để tổng hợp, tham mưu cho Cơ quan thường trực báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tình hình chống khai thác IUU tại địa phương; tham mưu đề xuất, kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU.

7. Tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, giáo dục quy định pháp luật của Việt Nam và các nước có liên quan về chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

8. Tham mưu các giải pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng liên quan đến tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển của Việt Nam bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý trái phép; tàu cá, ngư dân gặp tai nạn do thiên tai, sự cố trên biển.

9. Định kỳ, đột xuất Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá các nội dung hoạt động phối hợp liên ngành giải quyết các vấn đề chống khai thác IUU, ngăn chặn, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, tàu cá, ngư dân Việt Nam bị tai nạn trên biển; tham mưu cho Cơ quan thường trực báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU kết quả triển khai thực hiện.

10.  Xây dựng đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân ở Trung ương và địa phương thông báo, trao đổi thông tin và giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến chống khai thác IUU; ngăn chặn, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; tàu cá, ngư dân Việt Nam bị tai nạn trên biển.

Cục Kiểm ngư là cơ quan thường trực giúp việc cho Tổ công tác liên ngành về IUU, chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU; tham mưu, tổng hợp báo cáo Tổ trưởng kết quả hoạt động của Tổ công tác và đề xuất các giải pháp chống khai thác IUU, ngăn chặn, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, ngăn chặn, giảm thiểu tàu cá, ngư dân Việt Nam bị tai nạn trên biển.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4365/QĐ – BNN – TCTS ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về kiện toàn Tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!