T2, 06/07/2020 11:02

Thừa – Thiên Huế: Đã có 13 khu bảo vệ thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Chưa có đánh giá về bài viết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu vừa ký quyết định thành lập Khu Bảo vệ thuỷ sản Vũng Điện, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang với hình thức hoạt động dựa vào cộng đồng, đây là khu bảo vệ thủy sản thứ 13 trên trên hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

Khu bảo vệ thủy sản Vũng Điện có diện tích 23 ha, ở đây nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên và môi trường thuỷ sinh như: khai thác thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản, chăn thả gia cầm, trâu, bò và các động vật khác vào khu bảo vệ, đồng thời cũng nghiêm cấm xây dựng các công trình sản xuất trong khu bảo vệ.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, việc thành lập khu bảo vệ thủy sản cộng đồng nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang – Cầu Hai, để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản.

Đến nay, toàn hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có 13 khu bảo vệ thủy sản với tổng diện tích 386 ha (khoảng 1,8% diện tích đầm phá) được giao cho cộng đồng là các chi hội nghề cá, ở đó gắn trách nhiệm và quyền lợi của ngư dân trong giám sát, bảo vệ và sử dụng nguồn lợi thủy sản một các hợp lý, nhờ vậy nhiều loại thủy hải sản đặc sản của đầm phá được được bảo vệ và phát triển.

Song Trần

tinhuyhue.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!