Tìm tư vấn cho dự án phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ĐBSCL

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong NTTS, đặc biệt trong nuôi tôm nước lợ và cá tra ở ĐBSCL, dự án Hỗ trợ phát triển bền vững NTTS ở ĐBSCL thông qua hợp tác công tư đang tìm kiếm dịch vụ tư vấn thích hợp.

Dự án do nhóm hợp tác công tư ngành thủy sản (PPP thủy sản) thành lập. Tư vấn có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cán bộ chuyên mô liên quan hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh tại Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, các Trung tâm quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh, Sở NN&PTNT các tỉnh vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp, người nuôi tôm, cá tra để triển khai các hoạt động như: Đánh giá hiện trạng hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong nuôi tôm nước lợ và cá tra, bao gồm: Các thông số quan trắc/giám sát, địa điểm, tần suất, thời gian, dụng cụ/thiết bị, phương pháp phân tích, cơ chế phản hồi thông tin và các dữ liệu khác liên quan. Phân tích hiện trạng gắn kết quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh, đưa ra các thách thức, điểm mạnh/yếu của các hoạt động đang triển khai; Phân tích các số liệu quan trắc môi trường và dịch bệnh trong nuôi tôm, cá tra đã thu thập được ở ĐBSCL trong các năm trước đây để hiểu rõ hơn mối tương quan giữa chất lượng nước và bùng phát dịch bệnh, năng suất nuôi tôm, cá tra; Đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; Xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh phục vụ nuôi tôm tại Sóc Trăng và nuôi cá tra tại Đồng Tháp.

Để tham gia chương trình, yêu cầu Tư vấn có trình độ Thạc sĩ trở lên, ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực NTTS hoặc quản lý môi trường, bệnh thủy sản, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong NTTS… Tư vấn sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ: Hội Nghề cá Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Chi tiết liên hệ: Ông Phạm Anh Tuấn, email: anhtuanpham815@yahoo.com.vn; điện thoại: 0913201495. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2018 đến 10:00 ngày 20/9/2018.

Chi tiết công việc và yêu cầu cụ thể, ứng viên tham khảo tại đây: Tải xuống

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!