Nghề cá thế giới

Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển SAFEGRO

(TSVN) – Ngày 14/8, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3145/Q Đ-BNN-HTQT về việc Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển – SAFEGRO” do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại. Thời gian thực hiện từ 2020 – 2025 tại 2 thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố cung ứng nông sản tiêu thụ tại hai thành phố này.

 • 2 tháng trước
 • Nghề cá thế giới
 • 0

Chile: Sản xuất vaccine uống phòng chống bệnh nhiễm trùng máu trên cá hồi

(TSVN) – Các nhà nghiên cứu tại Chile vừa phát triển loại vaccine mới được sử dụng qua đường uống để chống lại nhiễm trùng máu (SRS) trên cá hồi nuôi Atlantic. Giải pháp này có khả năng thay thế các loại kháng sinh và vaccine hiện nay.

 • 2 tháng trước
 • Nghề cá thế giới
 • 0

Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển SAFEGRO

(TSVN) – Ngày 14/8, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3145/Q Đ-BNN-HTQT về việc Phê duyệt Văn kiện dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển – SAFEGRO” do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại. Thời gian thực hiện từ 2020 – 2025 tại 2 thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố cung ứng nông sản tiêu thụ tại hai thành phố này.

 • 2 tháng trước
 • Nghề cá thế giới
 • 0

Chile: Sản xuất vaccine uống phòng chống bệnh nhiễm trùng máu trên cá hồi

(TSVN) – Các nhà nghiên cứu tại Chile vừa phát triển loại vaccine mới được sử dụng qua đường uống để chống lại nhiễm trùng máu (SRS) trên cá hồi nuôi Atlantic. Giải pháp này có khả năng thay thế các loại kháng sinh và vaccine hiện nay.

 • 2 tháng trước
 • Nghề cá thế giới
 • 0
LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!