Văn bản – Chính sách

Thanh Hóa: Hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình

(TSVN) – Ngày 17/7/2021 HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Hỗ trợ đầu tư sản xuất giống nông nghiệp

(TSVN) – Ngày 19/8/2021, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Thay đổi chỉ tiêu an toàn trong nguyên liệu thức ăn thủy sản

(TSVN) – Ngày 30/6/2021, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi – hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch COVID-19

(TSVN) – Mới đây, Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT đã có văn bản số 26/BNN-TCT gửi UBND các tỉnh, thành phố Nam bộ về việc tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch COVID-19.

 • 2 năm trước
 • COVID-19
 • 0

Tổng cục Thủy sản: Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(TSVN) – Ngày 2/7/2021, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-TCTS-VP về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Thủy sản.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

An Giang: Tăng cường công tác quản lý nuôi thủy sản lồng bè

(TSVN) – Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh An Giang có Công văn số 606/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý nuôi thủy sản lồng bè.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Nghị định thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai

(TSVN) – Ngày 1/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Quỹ gồm 6 chương và 26 điều trong đó quy định cụ thể về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tuyên Quang: Phê duyệt đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030

(TSVN) – Ngày 2/6/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt Kế hoạch số 89/KH-UBND thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tạp chí Thủy sản tạm dừng phát hành bản giấy trong tháng 8/2021

(TSVN) – Kính gửi: Quý doanh nghiệp và quý khách hàng

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Bộ Công thương: Đề xuất danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm và hạn chế kinh doanh

(TSVN) – Chiều 27/7, Bộ Công thương có Công văn số 4482/BCT-TTTN gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì liệt kê danh mục “hàng hóa thiết yếu” được phép lưu thông.

 • 2 năm trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0
LIÊN HỆ

  Back to top
  error: Content is protected !!