Tình hình kiểm tra chất lượng tôm bố mẹ nhập khẩu đến ngày 10/9/2016

Chưa có đánh giá về bài viết

Để kiểm soát chất lượng và ngăn chặn các doanh nghiệp nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ không đảm bảo chất lượng vào Việt Nam gây ảnh hưởng đến sản xuất, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Thủy sản đã thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các lô hàng tôm thẻ chất trắng bố mẹ nhập khẩu của các cơ sở trên cả nước.

Tính đến ngày 10/9/2016, Tổng cục Thủy sản đã tiến hành kiểm tra 228 lô hàng nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ của 115 cơ sở nhập khẩu trên cả nước. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, đã có 228/228 lô hàng đạt yêu cầu về chất lượng đề ra. Trong đó, tổng số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu đạt 138.239 con (trong đó: tôm đực 69.122 con, tôm cái 69.117 con), kích cỡ tôm trung bình đối với tôm đực nhập khẩu dao động khoảng 38-73g/con, tôm cái 40-79 g/con. Nguồn tôm giống được các cơ sở nhập về chủ yếu từ các nước như: Mỹ, Singapo, Thái Lan, Mê-xi-cô…Việc kiểm tra được thực hiện theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ NN&PTNT về việc quản lý giống thủy sản. Hàng năm, Tổng cục Thủy sản giao cho các đơn vị quản lý tiến hành kiểm tra và kịp thời phát hiện xử lý các lô hàng tôm bố mẹ nhập khẩu không đạt yêu cầu.

Văn Thọ

Fistenet

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!