Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4,2 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Trung tâm tin học và Thống kê (Bộ NN&PTNT), tổng sản lượng thủy sản tháng 6/2022 ước đạt 833.700 tấn, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm 2021, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 4,2 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2,3 triệu tấn, tăng 7,4%; sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 1,9 triệu tấn, giảm 2,6%.

Tình hình nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 phát triển khá, các sản phẩm thủy sản chủ lực như cá tra, tôm có mức tăng trưởng khá bởi các thị trường đang có nhu cầu cao và giá xuất khẩu tốt. Trong khi đó, hoạt động khai thác biển vẫn gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao.

Tổng sản lượng thủy sản tháng 6/2022 ước đạt 833.700 tấn

Về khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản tháng 6/2022 ước đạt 341.800 tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2021, đưa lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1,9 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khai thác biển lũy kế ước đạt 1,84 triệu tấn, giảm 2,8%. Giá xăng dầu tăng cao tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác thủy sản biển. Do đó, sản lượng khai thác thủy sản giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tổng sản lượng cá ngừ đại dương loại mắt to vây vàng 6 tháng năm 2022 của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ đạt 11.399 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tại Phú Yên khai thác ước đạt 2.400 tấn, tăng 9,9%, tại Bình Định ước đạt 7.529 tấn, tăng 9%, tại Khánh Hòa ước đạt 1.470 tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2021. 

 Về nuôi trồng thủy sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 6/2022 ước đạt 491.900 tấn, tăng 13,1 % so với cùng kỳ năm 2021, đưa sản lượng lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,3 triệu tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ, cụ thể: 

Cá tra: Sản lượng tháng 6 ước đạt 164.400 tấn, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2021, đưa sản lượng lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 772.500 tấn, tăng 11,2%. 

 Tôm: Sản lượng tôm tháng 6/2022 ước đạt 127.600 tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2021, đưa sản lượng lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 448.400 tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tôm sú tháng 6 ước đạt 25.600 tấn, tăng 13,8%, lũy kế 6 tháng ước đạt 117.900 tấn, tăng 2,5%; sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 6 ước đạt 93.100 tấn, tăng 21,4%, đưa sản lượng lũy kế 6 tháng ước đạt 299.700 tấn, tăng 16,3%.  

Sản xuất thủy sản trong 6 tháng đầu năm diễn ra trong điều kiện thuận lợi, nhưng giá cả các nguyên, nhiên liệu đầu vào chủ yếu phục vụ sản xuất thủy sản như xăng dầu, thức ăn chăn nuôi tăng cao đã ảnh hưởng tới sản xuất. Tuy vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, ứng phó với biến động thị trường nguyên liệu đầu vào; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, bà con nông dân trên cả nước nên sản xuất thủy sản tiếp tục đạt được kết quả khả quan. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 vẫn trên đà tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Diệu Tâm

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!